مرور دسته بندی: سبک زندگی

سبک زندگی

آشنایی با سبک زندگی قهرمانان رشته های مختلف بدنسازی و تناسب اندام، بررسی دقیق مراحل پیشرفت در زندگی شخصی و ورزشی، شرح و توضیح کاملی از رژیم های غذایی، برنامه تمرینی و مکمل های غذایی در دوره های مختلف قهرمانان.